22.04.17. Первенство СК Будо

22.04.17. Первенство СК Будо (6-9, 10-14 лет)

9:30 Регистрация.

10:00 Сумо, ката , кумите.