Кonkurs

Spordiklubi Budo kuulutab välja avaliku konkursi 2020.a õppe-ja teadustööks ning  loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumite taotlemiseks. Spordiklubi Budo määrab stipendiumi karate alal silma paistnud isikutele karatealaste kehaliste võimete, erialaste oskuste ja teadmiste arendamiseks ning karatealaseks õppe- ja teadusööks. Stipendiumi saaja peab oma tegevusega olulisel määral toetama ja edendama Eesti karated. Stipeendiumi saaja peab olema vähemalt Maailma ja Euroopa medaliomanik.

Stipendiumi taotlusi hindab ja stipendiumi määrab Spordiklubi Budo komisjon (A.Zõkov, D.Teplõhh ja Y.Lakhtikov) sooviavalduse alusel.

Täiendav info Spordillubi Budo tel.5026205.