Конкурс

Spordiklubi Budo kuulutab välja avaliku konkursi 2019-2020.a õppe-ja teadustööks ning  loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumite taotlemiseks. Spordiklubi Budo määrab stipendiumi karate alal silma paistnud isikutele karatealaste kehaliste võimete, erialaste oskuste ja teadmiste arendamiseks ning karatealaseks õppe- ja teadusööks. Stipendiumi saaja peab oma tegevusega olulisel määral toetama ja edendama Eesti karated. Stipeendiumi saaja peab olema vähemalt Maailma MV-te  ja Euroopamängude medaliomanik.

Stipendiumi taotlusi hindab ja stipendiumi määrab Spordiklubi Budo komisjon (A.Zõkov, D.Teplõhh ja Y.Lakhtikov) sooviavalduse alusel.

Täiendav info Spordillubi Budo tel.5026205.